Shi Ronghui is an artist based in London and Shanghai. 
︎ info.shironghui@gmail.com


© 2018 Shi Ronghui